strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

SZYBKI DOSTĘP


Facebook SP 1 w Krupskim Młynie                  
                                                                          

Plan lekcji      

Lista podręczników                                                                                                                           
AKTUALNOŚCI

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Serdecznie dziękujemy PKP Polskie Linie Kolejowe za przekazane materiały edukacyjne.

Leżące na biurku kolorowanki, notesy i zeszyty.

 
DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Drodzy Państwo,
 
mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła wdrożyła dziennik elektroniczny - system Librus Synergia.
 
Umożliwi on Państwu bieżące, bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:
 
- sprawdzać oceny ucznia,
 
- otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
 
- na bieżąco monitorować listy obecności,
 
- korespondować z dowolnym nauczycielem,
 
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
 
- sprawdzać plan lekcji,
 
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
 
- korzystać z pomocy technicznej.
 
Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl ,
 
wpisując podany login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter). Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba. Istnieje możliwość otrzymania większej liczby kont Synergia typu rodzic (na życzenie). Prosimy o przekazanie swojemu dziecku jego danych dostępowych do Konta Synergia lub sprawdzenie, czy potrafi się logować do systemu (dzieci starsze).
 
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo pod adresem: https://synergia.librus.pl/faq
 
 
Prosimy wszystkich Rodziców o osobisty odbiór loginów i haseł do e-dziennika w czwartek lub w piątek od godz. 7:00 do godz. 15:30. Przypominamy o obowiązujących zasadach sanitarnych. Ponieważ konieczne jest podpisanie potwierdzenia odbioru, prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ
 
 
14 października  to dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy na zajęcia opiekuńcze do świetlicy szkolnej od 5.30 do 15.30.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na serwisie Youtube.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PROWADZONE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KRUPSKIM MŁYNIE
 
W RAMACH PROJEKTU „BLIŻEJ WIEDZY W GMINIE KRUPSKI MŁYN”OGŁOSZENIE

 
W związku z otrzymaniem informacji  o zakażeniu pracownika naszej szkoły wirusem COVID-19 decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bytomiu uczniowie klasy III, którzy mieli bezpośredni kontakt z nauczycielką, oraz ich rodziny mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają na OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE do 10 października włącznie.
 
Decyzja ta dotyczy osób zdrowych i służy wyłącznie profilaktyce oraz zwiększeniu naszego bezpieczeństwa.
 
Pozostali uczniowie oraz pracownicy nadal uczęszczają do szkoły i postępują zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dokładamy wszelkich starań, aby pobyt w naszej placówce był maksymalnie bezpieczny.
 
Aby zminimalizować ewentualne ryzyko, nie odbędą się planowane na jutro (8 X) spotkania rekolekcyjne w kościele.
 
 
 
Życzę zdrowia, spokoju i optymizmu, Małgorzata Dubiel

PROGRAM DLA SZKÓŁ

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Przypominamy Państwu, iż szkoła podstawowa, do której uczęszcza Państwa dziecko uczestniczy w obecnym roku szkolnym, w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.
W ramach uczestnictwa w Programie szkoła zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:
-  44 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soków lub przecierów owocowych,
-  42 porcje mleka i produktów mlecznych.
Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki lub przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.
Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych.
Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie internetowej Programu: https://www.programdlaszkol.org/. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

 
REKOLEKCJE  8 X 2020
 
Drodzy Rodzice,
 
w czwartek, 8 października uczestniczymy w parafialnych rekolekcjach.
 
Uczniowie klas I-III mają spotkanie od godz.10.00 do 11.00, uczniowie  kl. IV-VIII- od 12.00 do 13.00. Nauczyciele zaprowadzą dzieci do kościoła i będą im towarzyszyć w czasie rekolekcji. Po spotkaniu przyprowadzą uczniów do szkoły.
 
Pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem.
 
Osoby, które nie uczestniczą w rekolekcjach, mają zapewnione zajęcia w szkole.
 
W kościele wymagane są maseczki, obowiązuje też zasada zachowania dystansu społecznego.
 
 
                                                          Pozdrawiam jesiennie, Małgorzata Dubiel

SPOTKANIE AUTORSKIE

23 września 2020r.  odbyło się spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem – twórcą powieści, opowiadań i wierszy dla dzieci, laureatem m.in. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I – III, którzy solidnie przygotowali się na to spotkanie, słuchając fragmentów książek autora czytanych przez nauczycieli.
Na początku Pan Rafał Witek zaprosił małych czytelników na krótki „spacer” po gatunkach literackich, przedstawiając je za pomocą przykładów ze swojej twórczości. Dzieci aktywnie w nim uczestniczyły, odgadując zagadki, próbując wymyślić właściwe rymy, powtarzając za autorem fragmenty wierszy. Następnie  miały możliwość zadawania pisarzowi pytań z różnych dziedzin, na które p. Rafał wyczerpująco odpowiadał. Na zakończenie każdy uczestnik tego wydarzenia otrzymał zakładkę do książki z autografem gościa.
Spotkanie odbyło się dzięki  p. Barbarze Miklis - dyrektorce Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie, której bardzo serdecznie dziękujemy.
 
DRODZY RODZICE,

 
Już na dobre rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dzięki temu, że wszyscy stosujemy się do ustalonych procedur, pracujemy spokojnie i bezpiecznie. Oby tak dalej!
 
Na początku pozwolę sobie skierować do Państwa dwie prośby:
 
1.  Na spotkaniu Rady Rodziców ustalona została  wysokość składki na Komitet Rodzicielski: 50 zł na rok (5 zł na miesiąc).  Jest to składka dobrowolna, nie mniej gorąco prosimy o wsparcie naszych działań. Z tych środków organizujemy wszelkie szkolne imprezy, wydarzenia, konkursy dla naszych uczniów, możemy doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, dekoracyjne. W tym roku udało nam się, z Państwa pomocą, stworzyć profesjonalną salę teatralną. Już teraz dziękujemy za każdą wpłatę!
 
2.  Jeśli mają Państwo w domu niepotrzebne myszki komputerowe, klawiatury lub głośniki, będziemy ogromnie wdzięczni za ich przekazanie do naszych pracowni komputerowych.

 
Życzę zdrowia i wszystkiego, co najlepsze- Małgorzata Dubiel


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
PROWADZONE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KRUPSKIM MŁYNIE
W RAMACH PROJEKTU „BLIŻEJ WIEDZY W GMINIE KRUPSKI MŁYN”

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Przez  najbliższe dwa lata szkolne w naszej placówce realizowany będzie  projekt "Bliżej wiedzy w gminie Krupski Młyn", dofinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów.  
Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://krupskimlyn.pl/inwestycje/12/blizej-wiedzy-w-gminie-krupski-mlyn.

Poniżej link do listy zajęć.

WYWIADÓWKA

 
Szanowni  Rodzice,
 
16 września (środa) zapraszamy na pierwszą wywiadówkę. O godz. 17.00 odbędą się spotkania w klasach I- III, o godz. 18.00 w klasach IV- VIII.
 
Aby uniknąć powstawania większych skupisk, a tym samym zwiększyć Państwa bezpieczeństwo, prosimy o respektowanie przydzielonego porządku.Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu oraz o zakrywaniu ust i nosa.
Do zobaczenia!WYTYCZNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Szanowni Rodzice,
prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami, dotyczącymi komunikacji miejskiej.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wprowadzone zostały liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronach:


LIST DO RODZICÓW DOTYCZĄCY NOWEGO ROKU SZKOLNEGO


Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz GIS przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podejmujemy wiele działań i starań, aby pobyt uczniów w naszej szkole był bezpieczny. Ufamy, że stosując się do wszystkich zaleceń sanitarnych, zminimalizujemy ryzyko. Bardzo liczymy na współpracę z Państwem i zrozumienie wszelkich obostrzeń. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej (sp1krupski@gmail.com) oraz na szkolnym facebooku.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września o godz.8.00 w naszym kościele parafialnym odprawiona zostanie msza

św. w intencji uczniów.

O godz. 9.15 zapraszamy uczniów do szkoły. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się osobno dla każdego oddziału i będzie miało formę spotkania w klasie z wychowawcą. Dopuszczamy obecność rodziców dzieci z klas I- III. Z pierwszoklasistami i ich opiekunami (maksymalnie 2 osoby) spotkamy się w sali gimnastycznej. Uczniów klas II i III wraz z opiekunami zapraszamy do hali sportowej. Pozostali uczniowie (bez osób dorosłych) proszeni są o udanie się bezpośrednio do swojej klasy. Wszystkich wchodzących prosimy

o dezynfekcję dłoni przy wejściu głównym i o założenie maseczek.


PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA

Na podstawie obowiązujących rozporządzeń i zaleceń opracowaliśmy zasady organizacji pracy szkoły od 1 września. Gorąco prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi

i ich respektowanie. Służą one naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.


PODRĘCZNIKI

Jak co roku, uczniowie w pierwszym tygodniu nauki otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia. Zapewnimy bezpieczne warunki odbioru książek. Podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych zapewniają rodzice we własnym zakresie.

E-DZIENNIK

Informujemy, że od 1 września 2020r. będziemy korzystać z dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA. Szczegółowe informacje dotyczące kont rodziców przekażemy na wywiadówce.


PIERWSZA WYWIADÓWKA

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się 16 września o godz. 17.00 dla klas I- III oraz o godz. 18.00 dla klas IV-VIII.


UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców po wnikliwej analizie propozycji różnych firm ubezpieczeniowych zadecydowała o wyborze oferty WARTY. Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko za pośrednictwem szkoły, proszeni są o wpłatę 31 zł wychowawcy klasy do dnia 16 września. Ubezpieczenie obejmuje cały rok kalendarzowy, suma ubezpieczenia: 10 000zł.
Szczegółowe informacje dotyczące pracy szkoły (m.in. plan lekcji, godziny pracy świetlicy, rozkład dzwonków, nauczyciele uczący) znajdują się w poszczególnych zakładkach.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z niecierpliwością czekamy na naszych uczniów! Życzymy bezpiecznego, spokojnego roku szkolnego i jak najwięcej powodów do radości.

Z serdecznymi pozdrowieniami, Małgorzata Dubiel

Załączamy:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego