strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

SZYBKI DOSTĘP


Facebook SP 1 w Krupskim Młynie                  
                                                                          

Plan lekcji      

Lista podręczników                                                                                                                           AKTUALNOŚCI

SPRZĄTANIE ŚWIATA

1 października 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowej kampanii „Sprzątanie świata”. Każda klasa wraz z nauczycielem sprzątała wyznaczony teren, dbając w ten sposób o środowisko oraz czystość w swoim miejscu zamieszkania.
E. Klimaszewska

 
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

We wrześniu uczniowie klas I-III spotkali się z funkcjonariuszami policji i przećwiczyli zasady bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych. Dowiedzieli się również o zagrożeniach, z którymi mogą się spotkać oraz jak im przeciwdziałać.
A. Mróz


 
PASOWANIE  NA  UCZNIA

Piątego października odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej, na którą składały się wiersze
i piosenki. Dzieci zachwyciły wszystkich swoimi występami. Po ślubowaniu uczniowie zostali pasowani i odebrali pamiątkowe dyplomy. Pani dyrektor złożyła uczniom życzenia i wręczyła drobne upominki. Rodzice również nie zapomnieli o swoich pociechach, zapraszając wszystkich na słodki poczęstunek. Uroczystość zakończyła się wspólnymi zabawami i pląsami.A. Mróz

OBIADY

 
Szanowni Rodzice,

 
Zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej warunkiem odliczeń przy naliczaniu miesięcznej opłaty za posiłki jest zgłoszenie w świetlicy szkolnej lub telefonicznie- w sekretariacie szkoły nieobecności dziecka. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej jeden dzień przed planowaną nieobecnością lub w dniu nieobecności do godz. 8.00.

 
Z poważaniem,
 
Małgorzata Dubiel

BIEG FAIR PLAY

 
10 września 2021 roku z okazji Światowego Dnia Fair Play nasza szkoła po raz pierwszy włączyła się do akcji #BiegFairPlayPKOI. Uczniowie klasy Vwzięli udział w biegu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Podczas akcji promującej postawę fair play wśród młodzieży powstała gazetka przypominająca zasady, które powinny obowiązywać w sporcie, jak i w życiu codziennym. Dziękujemy uczestnikom akcji za zaangażowanie. 
 
Organizator: Kinga Klak

 
INFORMACJE O SZCZEPIENIACH UCZNIÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 12 ROK ŻYCIA. 
Szanowni Państwo,
przekazuję Państwu informacje dotyczące organizacji szczepień uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia. Proszę o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi MEiN.
 
Proszę o  przyniesienie na zebranie z rodzicami w dniu 08.09 wypełnionej deklaracji dzieci, które będą  się szczepić (załącznik nr 2). Wzór deklaracji można również pobrać w sekretariacie szkoły. Szczepienia organizowane przez szkołę odbędą się w trzecim tygodniu września. Decyzję o szczepieniu dziecka podejmują rodzice.

 1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
 2.                                     
 3. Deklaracja na szczepienia
 4.                                     
 5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
 6.                                     
 7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
 8.                                     
 9. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
 10.                                     
 11. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
 12.                                     
 13. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
 14.                                 
              
  

 
 
Pozdrawiam,
 
Małgorzata Dubiel

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE WG WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS

Dokument można pobrać klikając w link.


 
ZMIANA CENY OBIADÓW 
 
W związku ze znacznym wzrostem cen produktów potrzebnych do przyrządzania posiłków zmuszeni jesteśmy do podniesienia ceny za jednostkowy obiad dla dzieci. Od 1 września 2021r. dwudaniowy obiad z kompotem będzie kosztować 4,00 zł.
 
Poprzednią cenę (3zł) udało nam się utrzymać przez 12 lat!
 
Dokładamy wszelkich starań, aby posiłki dla dzieci i młodzieży były smaczne, zdrowe, urozmaicone i dostosowane do ich potrzeb.
 
 
Zapisów można dokonać w świetlicy szkolnej od 1 września.
 
 
                                                                                 Małgorzata Dubiel
 

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

 
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
 
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,
 
 
z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.
 
 
Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
 
Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.
 
 
„Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” to kompleksowy projekt, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań. Idea równego dostępu do wiedzy i stwarzania uczniom jak najlepszych szans do rozwoju – niezależnie od ich miejsca zamieszkania – była także impulsem do opracowania projektu Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
Będą to lokalne centra nauki, do których zostaną przeniesione
najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Projekt zakłada powstanie takich placówek w 32 miejscowościach w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie będą mogli uczestniczyć w pasjonujących doświadczeniach, w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę i poznawać najnowsze osiągnięcia oraz zdobycze nauki blisko swojej szkoły, a także miejsca zamieszkania. Pierwsze pilotażowe Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a kolejne w latach 2022-2023.
 
 
Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.
 
 
U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.
 
 
Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.
 
 
Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Przemysław Czarnek
 
Minister Edukacji i Nauki

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

 
Szanowni Państwo,
 
1 września rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022.
 
Spotkania odbędą się o godz. 9.15 w reżimie sanitarnym.
 
Proszę pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 
O 8.00 wszystkich chętnych zapraszamy na uroczystą mszę św. w naszym kościele parafialnym.
 
Uczniów klasy I zapraszamy wraz z maksymalnie dwiema osobami towarzyszącymi do sali gimnastycznej.
 
Pozostałych uczniów zapraszam do klas na spotkanie z Wychowawcami.
 
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Małgorzata Dubiel
 
 
WYWIADÓWKA

 
Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na pierwszą wywiadówkę, która odbędzie się 8 września (środa):
o godz. 17.00 dla klas I-III oraz
o godz. 18.00 dla klas IV-VIII.
 
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Małgorzata Dubiel
 
 
 
UBEZPIECZENIE

 
Przypominam, że nasi uczniowie są ubezpieczeni do 31 sierpnia. Kontynuacja ubezpieczenia jest suwerenną, dobrowolną decyzją każdego Rodzica, szkoła nie pośredniczy w tych działaniach. Osoby chętne mogą skorzystać z dowolnej oferty      i indywidualnie wykupić polisę dla dziecka.
 
W trakcie wywiadówki 8 września od 16.30 do 18.30 obecny będzie przedstawiciel WARTY- p. Aleksander Glowania (tel 600 213 296), który proponuje ubezpieczenie od 23 zł do 42 zł. Jeśli Rodzic skorzysta z tej propozycji, musi zawrzeć indywidualną polisę (należy podać m.in. PESEL dziecka i swój). Wówczas ubezpieczenie zacznie funkcjonować od 9 września 2021r.
 
 
Serdecznie pozdrawiam
 
Małgorzata Dubiel


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego