Kółko modelarskie - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zainteresowania
KÓŁKO MODELARSKIE

Cele ogólne:
1. Pogłębianie zainteresowań technicznych uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.
2. Kształtowanie uzdolnień manualnych uczniów
3. Doskonalenie odczytywania rysunków poglądowych i opracowywanie procesów technologicznych.
4. Kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi.
5. Doskonalenie umiejętności przestrzennego i logicznego myślenia.
6. Organizowanie stanowiska pracy.
7. Rozbudzanie samodzielności i kreatywnego tworzenia.

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
1. Potrafi starannie wykonywać modele i makiety historyczne.
2. Potrafi korzystać z instrukcji obsługi.
3. Potrafi zaplanować działania potrzebne przy budowie modelu czy makiety.
4. Potrafi posługiwać się narzędziami modelarskimi.
5. Potrafi przygotować swoje stanowisko pracy pod kątem ergonomii.

Formy realizacji:
W ramach dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności uczniów organizowanych w szkole 2h co dwa tygodnie

Efekty:
Gotowe modele uczniów.
Wystawa najlepszych modeli w gablotce.

Zajęcia kółka modelarskiego odbywają się we wtorki, co dwa tygodnie, od godziny 15:40 do 17:10.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego