Kółko modelarskie - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Kółko modelarskie

Zainteresowania
KÓŁKO MODELARSKIE:

Odbywa się co drugi wtorek od 15:30 do 17:00.

W naszej szkole wykonywane są najczęściej modele redukcyjne plastikowe – budowa modeli z gotowych fabrycznych zestawów, które trzeba skleić i pomalować. Przedmiotem modelarstwa mogą być praktycznie wszystkie obiekty otaczającego świata. Najczęściej są nimi samoloty, statki i różne pojazdy, zwłaszcza wojskowe.
Oglądając dzieła modelarzy można stwierdzić, że to nie tylko dobra zabawa, ale też zajęcie rozwijające tak umiejętności plastyczne, jak i wiedzę techniczną.
Młodzi modelarze uczą się wytrwałości i dokładności podczas wykonywania swoich dzieł. Potrafią doskonale rozpoznać pojazdy i samoloty biorące udział w II wojnie światowej.

Cele ogólne:
1. Pogłębianie zainteresowań technicznych uczniów w ramach spędzania wolnego czasu.
2. Kształtowanie uzdolnień manualnych uczniów
3. Doskonalenie odczytywania rysunków poglądowych i opracowywanie procesów technologicznych.
4. Kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi.
5. Doskonalenie umiejętności przestrzennego i logicznego myślenia.
6. Organizowanie stanowiska pracy.
7. Rozbudzanie  samodzielności  i  kreatywnego  tworzenia.

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
1. Potrafi starannie wykonywać modele i makiety historyczne.
2. Potrafi korzystać z instrukcji obsługi.
3. Potrafi zaplanować działania potrzebne przy budowie modelu czy makiety.
4. Potrafi posługiwać się narzędziami modelarskimi.
5. Potrafi przygotować swoje stanowisko pracy pod kątem ergonomii.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego