Historia - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła
HISTORIA SZKOŁY

2 VIII 1945 - Inspektorat Szkolny w Strzelcach mianuje nauczycielkę Marię Alsową.
Rozpoczyna się nauka w budynku przy ulicy Głównej.
 
19 VI 1946 - Wytwórnia Materiałów Wybuchowych obejmuje patronat nad Szkołą Powszechną w Krupskim Młynie i ofiaruje jednorazowy datek 10.000 złotych, za który zakupiono podręczniki, mapy, godła i wiele innych przedmiotów do wyposażenia szkoły.
 
1950/51 - kierownikiem szkoły zostaje Adam Rusek. Szkołę przebudowano, aby usprawnić naukę.
 
XI 1951 – w szkole została założona instalacja radiofoniczna.
 
1953/54 - do szkoły uczęszcza 49 dzieci. W  bibliotece szkolnej zgromadzono 657 książek. 
Trwa budowa nowej szkoły (obecnie "starej").
 
2 II 1955 - odbyły się pierwsze lekcje w nowo wybudowanej szkole.
 
5 I 1960 - szkoła zmienia nazwę, od tej pory jest to:
Szkoła Podstawowa imienia Jarosława Dąbrowskiego w Krupskim Młynie.
 
1962 - powstają plany rozbudowy szkoły: "Postanowiono wybudować - obok istniejącego budynku, siedmioizbowy budynek szkolny, który połączony byłby z już istniejącym, szerokim korytarzem".
 
1963 - do szkoły uczęszcza 324 dzieci.  Grono Pedagogiczne liczy 10 nauczycieli, kierownikiem szkoły zostaje Antoni Pawłowski.
 
27 VIII 1963 - podpisano "deklarację fundatorską" budowy "Szkoły - Pomnika Tysiąclecia"
i rozpoczęto budowę:
do 20 XII 1963 - położono fundamenty,
do 29 XII 1964 - przykryto budynek dachem.
 
27 VIII 1965 - oddano do użytku budynek nowej szkoły.
 
1 IX 1989 - oddano do użytku świetlicę szkolną.
 
1 IX 1999 - rozpoczęło działalność Gimnazjum, które wraz ze Szkołą Podstawową utworzyło Zespół Szkół w Krupskim Młynie.
 
VI 2009 - VI 2010 wykonano termomodernizację budynków szkolnych.
 
30 IV 2013 - oddano do użytku halę sportową przy szkole.

1 IX 2017 - na skutek reformy oświatowej Zespół Szkół w Krupskim Młynie przekształcony został w ośmioklasową Szkołe Podstawową nr 1.

17 IX 2017 - otwarcie pracowni przyrodniczo - ekologicznej, wyremontowanej w ramach projektu WFOŚiGW w Katowicach "Ziemia - Wspólnota Wszystkich Istot".
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego