Kalendarium - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Kalendarium

Szkoła
KALENDARIUM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021r., a kończą się 24 czerwca 2022 roku.
2. Zajęciadydaktyczne w roku dzielą się na dwa okresy:
I okres - od 1 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.
II okres - od 1 stycznia  2022r. do 24 czerwca 2022r.

3. Terminy I okresu:
a) zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2021r.;
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 17 grudnia 2021r. (piątek);
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych –
do 17 listopada 2021r. (na miesiąc przed posiedzeniem RP);
d) termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  – 10 grudnia 2021r.
( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

4. FERIE ZIMOWE trwają od 14 lutego do 27 lutego 2022r.

5. Terminy II okresu:
a) wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022r.;
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022 – 15 czerwca 2022r. (środa);
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem RP) –  do 15 maja 2022r.;
d) termin poinformowania o przewidywanych stopniach rocznych ( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 8 czerwca 2022r.;
e) termin posiedzenia RP w celu ustalenia proponowanych rocznych ocen z zachowania- 1 czerwca 2022r. - środa (co najmniej 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym);
f) uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 24 czerwca 2022r.

6. Egzamin ósmoklasisty:
język polski – 24.05.2022r. (wtorek)
matematyka – 25.05.2022r. (środa)
język obcy nowożytny – 26.05.2022r. (czwartek)

7.FERIE LETNIE – trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022r.
8. Spotkania dla rodziców:
  wywiadówki: 8 IX 2021r.; 17 XI 2021r.; 9 II 2022r.; 30 III 2022r.; 11 V 2022r.
kl. I-III o godz. 1700; kl.  IV-VIII o godz. 1800

dodatkowe konsultacje: 20 X 2021r.; 8 XII 2021r. – godz. 1700 - 1800
9. Dodatkowe dni wolne:
12 listopada 2021r.- piątek
7 stycznia 2022r.- piątek
24,25,26,05.2022r. – egzaminy (3 dni)
        2 maja 2022r. - poniedziałek
        17 czerwca 2022r. – piątek
        20 czerwca 2022r. - poniedziałek

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego