Kalendarium - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła
KALENDARIUM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 02 września 2019r., a kończą się 26 czerwca 2020 roku.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku dzielą się na dwa okresy:
I okres - od 02 września 2019r. do 31 grudnia 2018r.
II okres - od 01 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020r.

3. Terminy I okresu:
a) zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2018r.;
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 16 grudnia 2019r. (poniedziałek);
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych – do 16 listopada 2019r. (na miesiąc przed posiedzeniem RP);
d) termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych – 09 grudnia 2019r.
( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).

4. FERIE ZIMOWE trwają od 13 stycznia do 26 stycznia 2020r.

5. Terminy II okresu:
a) wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 kwietnia do 14 kwietnia 2020r.;
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 19/20 – 18 czerwca 2020r. (czwartek);
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem RP) – do 18 maja 2020r.;
d) termin poinformowania o przewidywanych stopniach rocznych ( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 11 czerwca 2020r.;
e) termin posiedzenia RP w celu ustalenia proponowanych rocznych ocen z zachowania
– 03 czerwca 2020r. - środa (co najmniej 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym);
f) uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 26 czerwca 2020r.

Egzamin ósmoklasisty:
język polski - 21 kwietnia 2020r.
matematyka - 22 kwietnia 2020r.
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r.

7. FERIE LETNIE – trwają od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020r.
8. Spotkania dla rodziców:
18 IX 2019r.; 13 XI 2019r.; 8 I 2020r.; 18 III 2020r.; 13 V 2020r.

Dodatkowe konsultacje:
23 X 2019r.; 4 XII 2019r.; 3 VI 2020r. godz. 17:00 - 18:00
9. Godziny spotkań z rodzicami :
Szkoła Podstawowa kl. I-III o godz. 17:00
Szkoła Podstawowa kl. IV-VIII o godz. 18:00
10. Dodatkowe dni wolne:
31 października 2019r.; 2,3 stycznia 2020r.; egzamin ósmoklasisty (21, 22, 23 kwietnia 2020r.); 12 czerwca 2020r.;
łącznie 7 dni

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego