Kalendarium - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Kalendarium

Szkoła
KALENDARIUM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie

 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2020r., a kończą się 25 czerwca 2021 roku.
 
 
2. Zajęciadydaktyczne w roku dzielą się na dwa okresy:
 
I okres - od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2020r.
 
II okres - od 1 stycznia  2021r. do 25 czerwca 2021r.
 
 
3. Terminy I okresu:
 
a) zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.;
 
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 18 grudnia 2020r. (piątek);
 
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych do 18 listopada 2020r. (na miesiąc przed posiedzeniem RP);
 
d) termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych  11 grudnia 2020r.
( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym).
 
 
4. FERIE ZIMOWE trwają od 1 lutego do 14 lutego 2021r.
 
 
5. Terminy II okresu:
 
a) wiosenna przerwa świąteczna trwa od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r.;
 
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2020/2021 – 17 czerwca 2021r. (czwartek);
 
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem RP) –  do 17 maja 2021r.;
 
d) termin poinformowania o przewidywanych stopniach rocznych ( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 10czerwca 2021r.;
 
e) termin posiedzenia RP w celu ustalenia proponowanych rocznych ocen z zachowania- 1 czerwca 2021r. - środa (co najmniej 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym);
 
f) uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 25 czerwca 2021r.
 
 
6. Egzamin ósmoklasisty:
 
           język polski - 25 maja 2021r.
 
           matematyka - 26 maja 2021r.
 
           język obcy nowożytny – 27 maja 2021r.
 
 
7.FERIE LETNIE – trwają od 26czerwca do 31 sierpnia 2021r.
 
                                               
 
8. Spotkania dla rodziców:
 
  wywiadówki: 16 IX 2020r.; 18 XI 2020r.; 27 I 2021r.; 24 III 2021r.; 12 V 2021r.
 
         kl. I-III o godz. 1700; kl.  IV-VIII o godz. 1800
 
 
dodatkowe konsultacje: 21 X 2020r.; 2 XII 2020r. – godz. 1700 - 1800
 
            
 
9. Dodatkowe dni wolne:
 
         2 listopada 2020r.- poniedziałek
 
         4, 5 stycznia 2021r.- poniedziałek, wtorek
 
         25,26,27 maja 2021r. – egzaminy (3 dni)
 
        4 czerwca 2021r.- piątek ( po Bożym Ciele)
 
        21 czerwca 2021r. - poniedziałek
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego