Kalendarium - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła
KALENDARIUM

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 03 września 2018 r., a kończą się 21 czerwca 2019 roku.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku dzielą się na dwa okresy:
I okres - od 03 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
II okres- od 01 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

3. Terminy I okresu:
a) zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia 2018 r.
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nagannych do 17 listopada 2018 r. (na miesiąc przed posiedzeniem RP).
d) termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych – 10 grudnia 2018 r.
( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym)

4. FERIE ZIMOWE trwają od 11 lutego do 24 lutego 2019 r.

5. Terminy II okresu:
a) wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.
b) termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 18/19 – 13 czerwca 2019r. (czwartek)
c) termin poinformowania na piśmie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych (na miesiąc przed posiedzeniem RP) – do 13 maja 2019 r.
d) termin poinformowania o przewidywanych stopniach rocznych ( na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) – do 06 czerwca 2019 r.
e) termin posiedzenia RP w celu ustalenia proponowanych rocznych ocen z zachowania – 29 maja 2019 r. - środa (co najmniej 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym)
f) uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 21 czerwca 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 r. (środa)
część matematyczno - przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Egzamin ósmoklasisty:
część humanistyczna - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
część matematyczno - przyrodnicza – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa)

7. FERIE LETNIE – trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.
8. Spotkania dla rodziców:
12 IX 2018; 14 XI 2018; 23 I 2019; 13 III 2019; 8 V 2019

Dodatkowe konsultacje:

9. Godziny spotkań z rodzicami :
Szkoła Podstawowa kl. I-III o godz. 17:00
Szkoła Podstawowa kl. IV-VII + Gimnazjum III o godz. 18:00

10. Dodatkowe dni wolne:
31.10.2017r.; rekolekcje wielkopostne 3 dni; egzamin gimnazjalny (18,19,20.04.2018r.); 02.05.2018 r.
łącznie 8 dni

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego