Dokumenty - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty

Zdalne nauczanie

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 17 MAJA


DOKUMENTY

W związku z rozporządzeniami dotyczącymi obostrzeń sanitarnych związanych z COVID - 19 zamieszczamy tutaj wszystkie procedury oraz informacje dotyczące wprowadzanych zmian w naszej szkole.


ZASADY REALIZACJI PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji pracy biblioteki szkolnej od 25.05.2020 r. do 26.06.2020 r. oraz zasad realizacji przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych.DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII

Poniżej prezentujemy regulamin zdalnego nauczania, procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz informację o zasadach ochrony danych osobowych.


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie,
Od 1 czerwca w razie potrzeby możecie skorzystać z konsultacji w szkole. Nauczyciele przedmiotów będą pełnić dyżury. Zapoznajcie się z planem konsultacji i KONIECZNIE umówcie się z wybranym nauczycielem. Dowiecie się dokładnie, o której powinniście przyjść do szkoły, żeby uniknąć skupisk uczniów. Nie przychodźcie, proszę, na konsultacje, jeśli nie jesteście umówieni.
Każdy uczeń musi zapoznać się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie w okresie pandemii Covid-19 ( znajdziecie ją poniżej na naszej stronie internetowej) oraz stosować się do jej zapisów.
Na konsultacje możecie zapisywać się u nauczycieli poprzez udostępnione formy kontaktu (e-mai,.whatsApp, classroom, zoom).BARDZO WAŻNE! PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM

Prosimy o zapoznanie się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie w okresie pandemii covid-19.DRODZY ÓSMOKLASIŚCI, SZANOWNI RODZICE

Od 25 maja MEN dopuszcza możliwość prowadzenia konsultacji w szkole dla uczniów klas VIII.
W pierwszej kolejności zapraszamy na konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych.

Poniedziałek 15.00- 16.30 j. polski p. J. Hajda s. 11. Możliwość skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej
Wtorek 15.00- 16.30 matematyka p. L. Swoboda s. 2
czwartek 15.00- 16.30 j. angielski p. K. Jonek s. 14

Z zajęć korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej. Nie mogą uczestniczyć w nich uczniowie, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Wszystkie osoby przebywające w szkole zobowiązane są przestrzegać procedur bezpieczeństwa. W szkole wprowadzony został wzmożony reżim sanitarny.

Zajęcia nie są obowiązkowe. Decyzja o udziale dziecka w konsultacjach należy do rodzica.
Wysłanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z:
- potwierdzeniem, że dziecko jest zdrowe,
- wyrażeniem zgody na mierzenie temperatury,
- wyrażeniem zgody na zastosowanie procedur bezpieczeństwa.

Uczniu,
1. Skorzystaj z dzwonka, aby wejść do szkoły.
2. Przed wejściem zdezynfekuj ręce.
3. Zabierz własne przybory szkolne.
4. Bezwzględnie stosuj zasady higieny.
5. Zachowaj konieczny dystans.
6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na nos i usta.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.
W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz o odwiedzanie strony MEN, na której na bieżąco są udostępniane wszystkie najważniejsze informacje:


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego