Świetlica - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - strona szkoły

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła
ŚWIETLICA

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 5.30 do godz. 15.30.
W dni bez zajęć dydaktycznych zapraszamy w godzinach od 8:00 do 14:00.
Nad dziećmi opiekę sprawują: p. Bożena Huczko, p. Sylwia Serafin - Pazdyga oraz p. Beata Murowska.

CENY OBIADÓW :

3 zł - uczeń
9 zł - pracownik

Obiady płatne do 15 - go każdego miesiąca

Cena herbaty: 15 zł za 5 miesięcy.


Podajemy nr konta dla osób, które chciałyby zasponsorować obiady dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
(Dla orientacji - średni koszt rocznego wyżywienia jednego ucznia wynosi 400 PLN.)

BANK SPÓŁDZIELCZY TWORÓG

91 84 66 0002 0000 0202 2000 0001

„Darowizna na żywienie dzieci”

Na podany numer konta można również dokonywać
wpłat na inny cel. 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego