Świetlica - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Świetlica

Szkoła
ŚWIETLICA

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 5.30 do godz. 15.30.
W dni bez zajęć dydaktycznych zapraszamy w godzinach od 8:00 do 14:00.
Nad dziećmi opiekę sprawują: p. Bożena Huczko, p. Sylwia Serafin - Pazdyga oraz p. Beata Murowska.


ANEKS DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII
                       OBOWIĄZUJE OD 1.09.2020 r. do ODWOŁANIA
                                    

1. Rodzic przyprowadza dziecko tylko do wyznaczonej strefy                            z zachowaniem przepisów sanitarnych.
2. Przy wejściu do świetlicy każdy uczeń dezynfekuje ręce.
3. Pomieszczenia i sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
4. W sali zabaw uczniowie korzystają tylko z gier i zabawek, które można codziennie dezynfekować.
5. Uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych.
6. Obiad będzie wydawany rotacyjnie: dla I, II-III, IV-VIII .Do spożycia obiadu należy siadać tylko w wyznaczonych miejscach.
7. Szkoła nie zapewnia herbaty ani wody pitnej. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia wody swojemu dziecku.
8. Zabawy i gry ruchowe prowadzone są z zachowaniem dystansu społecznego.
9. Wszystkie zasady zawarte w procedurach szkoły obowiązuj również w świetlicy.
10. Świetlica szkolna będzie czynna tylko w wariancie A i B.                        W wariancie C świetlica będzie nieczynna.CENY OBIADÓW :

4 zł - uczeń

Obiady płatne do 15 - go każdego miesiąca


Podajemy nr konta dla osób, które chciałyby zasponsorować obiady dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
(Dla orientacji - średni koszt rocznego wyżywienia jednego ucznia wynosi 800 PLN.)

BANK SPÓŁDZIELCZY TWORÓG

91 84 66 0002 0000 0202 2000 0001

„Darowizna na żywienie dzieci”
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego