Pielęgniarka - strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Krupskim Młynie

Przejdź do treści

Menu główne:

Pielęgniarka

Rodzice
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Maria Ziaja.

Poniedziałek 8:00 – 11:00 lub 11:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 11:00 lub 11:00 – 14:00
Miejsce: sala nr 1.

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

1. Zadania
• organizowanie i realizacja świadczeń pielęgniarskich z zakresu edukacji i promocji zdrowia, w szczególności poprzez:
- stosowanie zróżnicowanych metod edukacyjnych
- udział w projektowaniu i programowaniu zajęć edukacji zdrowotnej w ramach szkolnego programu edukacji zdrowotnej uczniów, rodziców i pracowników szkoły
• nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w środowisku nauczania i wychowania poprzez:
- ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz warunków nauczania w placówce
- ocenę higieny organizacji nauczania
• profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami poprzez planowanie i wykonywanie:
- testów przesiewowych, w celu identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, nie zdiagnozowanych zaburzeń i wad
- postępowania diagnostycznego w przypadku uzyskania dodatniego testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w teście (postępowanie po przesiewowe)
• monitorowanie bądź organizacja i wykonywanie szczepień ochronnych uczniów zgodnie z aktualnym programem szczepień obowiązkowych ogłaszanym corocznie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.
• organizowanie i wykonywanie grupowej profilaktyki fluorkowej uczniów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów
• Udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań i zatruć.
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i zasadami
• współpraca z:
- lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym opiekę zdrowotną i profilaktyczną nad uczniem
- lekarzem dentystą sprawującym opiekę profilaktyczną nad uczniem
- rodzicami/opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia
- pielęgniarką rodzinną, położną rodzinną
- dyrektorem szkoły/placówki
- radą pedagogiczną
- organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

2. Odpowiedzialność za:
• kompleksową opiekę zdrowotną nad uczniami/wychowankami
• realizację świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych wynikających z zadań
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego